Muziekvereniging Musica Rura is een grote vereniging die veel leden heeft. Elk lid draagt bij aan onze club. Als muzikant, als vrijwilliger, als lid van een werkgroep, als bestuurslid of als trouwe supporter. We dagen iedereen uit om zijn of haar unieke talent in te zetten voor Musica Rura. Onze kracht bestaat uit samendoen.

Het bestuur
Het algemeen bestuur wordt gevormd door Mart Janssen (voorzitter), Marian van der Vorst (secretaris), Leon Zeegers (penningmeester), Marianne Beckers, Peter Bruijnen, Eef Bustin, Michelle Theunissen en Angelique Frenken. Deze bestuursleden zijn in de algemene ledenvergadering gekozen en eventueel herkozen. Samen bewaken zij de visie van Musica Rura. Ook nemen zij ieder deel in een commissie om de lijnen tussen bestuur en commissies kort te houden.

Commissies
Alle taken die er binnen een vereniging zijn, zijn duidelijk omschreven. Zo kan iedereen gemakkelijk zijn steentje bijdragen door lid te worden van één van de commissies. Belangrijk is laagdrempeligheid. Ieder heeft zijn eigen talent, dit willen we graag benutten. Er zijn vijf commissies: muzikale zaken en opleiding, facilitair, secretariaat en pr, jeugd en jongeren, financiën. Elke commissie heeft een aantal doelstellingen en omschreven werkzaamheden en bestaat uit een groep personen. Deze personen bezitten kennis op een bepaald vlak en werken in de voorwaardensfeer. De commissievoorzitters zorgen dat de werkgroepen goed kunnen functioneren. Een commissie kan informatie, middelen en advies geven. Niet één of enkele personen, maar een groep mensen werkt volgens een goede taakverdeling. We doen het samen.

Werkgroepen
De werkgroepen werken volgens een doelstelling die past bij de opgestelde visie en zorgen voor de uitvoering van activiteiten. De werkgroep maakt voor een activiteit een plan en legt dit voor aan het bestuur. De werkgroep krijgt vergaande verantwoordelijkheden om aan deze doelstelling te kunnen beantwoorden. Elke werkgroep heeft communicatielijnen met verschillende commissies. De commissies voorzien de werkgroepen van kennis en middelen. Het bestuur volgt de werkgroepen door de doelstellingen te evalueren.