Muziekvereniging Musica Rura
bannerfoto
slide1
slide2
slide3
slide4
previous arrow
next arrow
Shadow

Vrienden

OPRICHTING
De sinds eind 2016 in het leven geroepen commissie Vrienden van harmonie Wilhelmina dankt haar ontstaan in 1988 in feite aan de oprichting van de jeugdharmonie van harmonie Wilhelmina in datzelfde jaar. Vanuit de gedachte dat de opgerichte jeugdharmonie in de toekomst veel financiële offers zou vragen, kwam van buiten de harmonie een financiële steunactie op gang. De Stichting Vrienden van harmonie Wilhelmina, de Vrienden, die zich volgens de statuten ging ‘inzetten voor het bevorderen en ondersteunen van de doelstellingen van de harmonie, alsmede het bevorderen en ondernemen van activiteiten die daarmee verband houden en/of daaraan verwant zijn’, was een feit.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Een nobel streven, maar wat betekende dat in de praktijk. Vanaf het begin stond bij de Vrienden de morele en financiële ondersteuning bij de opleiding van jeugdige muzikanten hoog in het vaandel. De eerste opdracht die het bestuur van de Vrienden zich dan ook stelde, was het werven van personen die bereid waren het werk van de stichting te steunen. En dat lukte! In januari 1989 waren er al 39 vrienden ingeschreven en in 1998 was dat bestand gestegen tot 110. Eind 2016 bedraagt het aantal Vrienden ongeveer 90.

ACTIVITEITEN
De Vrienden wisten vanaf de oprichting met veel creativiteit en inventiviteit aansprekende acties op touw te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het goodwillconcert van de Koninklijke Militaire Kapel in 1989 met ruim 800 bezoekers in de sporthal en aan de uitgifte en verkoop van prenten en wenskaarten -vervaardigd door Posterholtse kunstenaars- met karakteristieke dorpsgezichten. Inmiddels een collectoritem! Denk o.a. aan de KreaArt, een expositie van vrijetijdskunstenaars in 1994, 1996 en 1997 en 2001. Honderden bezoekers kwamen een kijkje nemen. Voor sportieve smulpapen waren er van 1994 tot 2016 de regionaal bekende culinaire wandeltochten. In 2014 en 2015 werd een Grenslandfietstocht gehouden en in 2014 en 2015 konden 300 mensen in een uitverkochte zaal genieten van het Groot Gala van de Buut. Ook waren er enkele wijn- en bieravonden met culinaire hoogstandjes. Allemaal activiteiten waarin de bestuursleden veel organisatietalent etaleerden en waarbij harmonieleden graag hand- en spandiensten verleenden.

SCHENKINGEN
De opbrengsten van de evenementen én de bijdragen van de Vrienden zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting. De harmonie investeert elk jaar veel in het op niveau houden van het muzikale peil van de vereniging. Het is een investering voor de toekomst, wil de harmonie het bereikte niveau – sinds 1965 speelt de harmonie in de hoogste divisie – handhaven. Dankzij de activiteiten van het bestuur van de Vrienden en de bijdragen van de donateurs, wordt dit mede mogelijk gemaakt. Sinds 1989 hebben de Vrienden jaarlijks een groot bedrag ter beschikking kunnen stellen. De bij de oprichting gekoesterde wens om in 1998, bij het eeuwfeest van de harmonie, de 100.000 gulden te halen, ging nét niet in vervulling, maar drie jaar later werd dit bedrag ruim bereikt. Ouders, harmonie en gemeente leveren een financiële bijdrage aan de muzieklessen. Op de gemeentelijke bijdrage is de laatste jaren echter drastisch bezuinigd. Het leeuwendeel van de opleidingskosten komt nu voor rekening van de harmonie. Gelukkig verrassen de Vrienden de harmonie jaarlijks tijdens het Nieuwjaarsconcert met een groot bedrag.

AANMELDEN ALS VRIEND
Wilt u zich aanmelden als Vriend van de harmonie, dan kan dat door een e-mail te sturen naar  Vrienden van de harmonie krijgen korting op de entreeprijs van activiteiten van de harmonie. Deze kan naar gelang de hoogte van de donatie oplopen tot 40%!