banner-jeugdorkest-slide4
Banner-jeugdorkest-lide1
banner-jeugdorkest-slide2
banner-jeugdorkest-slide3
banner-jeugdorkest-slide3
previous arrow
next arrow
Shadow
Hier vind je de recente geschiedenis van jeugdorkest Play The Beat. Ook de geschiedenis van de voorlopers van Play The Beat, de jeugdharmonie van Posterholt en de jeugdharmonie van Sint Odiliënberg, krijgt hier een plek.

De geschiedenis van de jeugdharmonie van Berg zijn we nog aan het verzamelen en volgt zo snel mogelijk.

GESCHIEDENIS JEUGDORKEST PLAY THE BEAT

De jeugdharmonieën van Posterholt en Sint Odiliënberg hadden in 2014 allebei te maken met een teruglopend ledenaantal. Daarom is in 2015 besloten om te gaan samenwerken. Van maart 2017 tot en met het einde van 2019 werd het jeugdorkest verder uitgebreid met de jeugdleden van fanfare Sint Wiro ’t Reutje. Als naam voor dit orkest werd gekozen voor Play The Beat (Postert, Träötje, Berg).

Bij de start van 2020 heeft fanfare Sint Wiro ’t Reutje zich teruggetrokken uit de samenwerking en sindsdien vormen de jeugdleden van harmonie Wilhelmina Posterholt en harmonie Juliana Sint Odiliënberg weer samen één groot jeugdorkest, nog steeds onder de pakkende naam Play The Beat.

GESCHIEDENIS JEUGDHARMONIE POSTERHOLT
Het idee om de leden in opleiding samen met de jeugdige muzikanten van de harmonie te laten musiceren, werd in 1958 geboren tijdens het zestigjarig bestaan van Harmonie Wilhelmina Posterholt. Het instuderen van de muziekstukken werd aangepakt door de leden Pierre Meijers, Sjra Muizers en Jeu Knoben. Een trots gelegenheidsorkest van (aspirant-)leden beleefde het eerste optreden op 5 april 1960 onder leiding van Sjra Muizers. Dat was in de Julianazaal (biej Sjengske) met De Postkoets van Jos Cleber.

EERSTE OPTREDEN
Een eerste presentatie in het buitenland was in 1962, toen deze groep tijdens het zomerkamp van de Posterholtse jongerenvereniging Roncalli in het Belgische Opoeteren optrad met de werken Rosa Rosa Nina, Einmal am Rhein en Zwei Kleine Italiener. Geslaagde optredens die een uitdaging waren. Nu moest er gauw een vastere basis komen voor deze groep.

OPRICHTING
Tijdens de bestuursvergadering van 21 september 1962 kwamen de leden Sjra Muizers en Pierre van Bree met het innoverende verzoek of het bestuur er mee kon instemmen, dat beide heren uit de jeugdleden een jeugdharmonie zouden samenstellen. De jeugd, zo vonden zij, moest de kans krijgen om ook wat lichtere muziek te spelen. Bovendien was het een goede oefenschool en een opstapje naar de grote harmonie. Het bestuur ging daarmee snel akkoord en was ook bereid de kosten te dragen. De gemeente steunde dit jeugdinitiatief met een extra jaarlijkse subsidie van 125 gulden.

TWEEDE OPRICHTING
De jeugdharmonie leidde tot 1988 een sluimerend bestaan, maar kreeg in dat jaar met een eigen dirigent -onder de paraplu van de moedervereniging- een zelfstandig bestaan. Een uitdaging voor muzikanten met terecht verdergaande ambities. Een nieuwe mogelijkheid ook om zich verder te profileren. Naast andere beoogde kandidaat-dirigenten was er ook de jeugdige Richard Bonné, klarinettist bij de harmonie. De keuze van het bestuur viel op hem. Onder leiding van de toen twintigjarige ging het jeugdige korps tijdens een jubileumconcert in 1988 van start. Tijdens een federatief muziekconcours, afdeling jeugd, op 21 april 1991 wisten de jongens en meisjes met 205 van de te behalen 240 punten een eerste prijs in de wacht te slepen. De jeugdharmonie was definitief herboren!

Sinds 2014 was er echter een terugval in het ledenaantal. Om de jeugdleden toch een zo goed mogelijke opleiding te kunnen blijven bieden, is naar eventuele samenwerking met jeugdorkesten in de omgeving gezocht. Die is gevonden in de samenwerking met Sint Odiliënberg en ’t Reutje. Jeugdorkest Play The Beat is ontstaan.

GESCHIEDENIS JEUGDHARMONIE SINT ODILIËNBERG
De geschiedenis van de jeugdharmonie van Sint Odiliënberg volgt zo snel mogelijk.